El Consell aprova el decret de desenvolupament de la Llei «Trans»El Consell aprova el decret de desenvolupament de la Llei «Trans»

Desenvolupa aspectes essencials com la documentació administrativa a emetre per la Generalitat

El Consell aprova el decret de desenvolupament de la Llei «Trans»

Desenvolupa aspectes essencials com la documentació administrativa a emetre per la Generalitat

El Consell aprova el decret de desenvolupament de la Llei «Trans»

  • EFE

  • | 27 de jul, 2018 - 13:54

 El ple del Consell ha aprovat el decret de desplegament de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, coneguda com a llei «Trans», i que estableix els mecanismes, mesures i procediments necessaris per a garantir els drets que la norma reconeix per a totes les persones residents al País Valencià.

Així ho ha indicat després de la reunió del Consell la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, que també ha informat que igualment s'ha aprovat el decret que desenvolupa els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

El decret de la Llei «Trans» desenvolupa aspectes essencials com la documentació administrativa a emetre per la Generalitat per afavorir una millor inclusió i evitar situacions de patiment per exposició pública o discriminació.

Aquesta documentació serà expedida per la direcció general amb competència en matèria LGTBI, i el procediment s'iniciarà a petició de la persona interessada o els seus representants legals. En cas de ser menor d'edat té dret a ser informada, escoltada i manifestar la seua opinió.

L'esmentada direcció general ha de comunicar la resolució de la concessió de la documentació administrativa a les administracions públiques que la persona sol·licitant haja marcat en la sol·licitud, i aquestes tindran l'obligació d'adoptar les mesures que garantisquen que aquestes persones siguen tractades d'acord a la seua identitat de gènere sentida, siga en l'àmbit sanitari o educatiu.

Els tràmits per a l'expedició de la documentació administrativa regulada en el present decret seran gratuïts, i la mateixa tindrà una vigència de cinc anys des del moment d'emissió de la targeta acreditativa.

El decret aprovat contempla els aspectes fonamentals de funcionament i organització del Consell Consultiu Trans, com a òrgan en el qual es troben representades les associacions i administracions competents en l'àmbit d'aquesta llei.

El consell es constitueix com un espai de participació ciutadana de la Generalitat, a través de les persones trans de manera individual i les associacions representatives, i té com a principal finalitat l'avaluació i el seguiment de la Llei d'identitat de gènere. Els seus informes tenen caràcter informatiu, consultiu i no vinculant.

Respecte al decret que desenvolupa els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, el seu objectiu, segons Oltra, és establir i regular els principis i les actuacions encaminades al desenvolupament d'un model inclusiu per fer efectius els principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'accés, participació, permanència i progrés de tot l'alumnat en el sistema educatiu valencià.

Així mateix, es tracta d'aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, especialment d'aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d'exclusió.

El decret s'emmarca dins el Pla valencià d'inclusió i cohesió social 2017-2022, referència de les polítiques inclusives de la Generalitat i que respon al compromís polític de consolidar un model de polítiques socials basades en el respecte a la dignitat humana i als seus drets fonamentals.

El seu articulat tracta principis generals com el fet de garantir la igualtat d'oportunitats i les línies d'actuació per aconseguir-la, indicacions per accions i la col·laboració entre administració, centres docents, famílies, alumnat i altres entitats o aspectes d'organització de la resposta educativa per a la inclusió i d'escolarització.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu