El TSJCV obliga l'oferta de Religió en segon de batxillerat al País Valencià El TSJCV obliga l'oferta de Religió en segon de batxillerat al País Valencià
Seu del Tribunal Superior de Justícia valencià. FOTO: Pere López

El TSJCV estima així parcialment la petició de l'Associació Professional de Professors de Religió en Centres Estatals (Apprece), que demanava la suspensió cautelar del decret de la Conselleria d'Educació del passat 27 d'abril

El TSJCV obliga l'oferta de Religió en segon de batxillerat al País Valencià

El TSJCV estima així parcialment la petició de l'Associació Professional de Professors de Religió en Centres Estatals (Apprece), que demanava la suspensió cautelar del decret de la Conselleria d'Educació del passat 27 d'abril

El TSJCV obliga l'oferta de Religió en segon de batxillerat al País Valencià

Seu del Tribunal Superior de Justícia valencià. FOTO: Pere López

  • Redacció València

  • | 26 de jul, 2018 - 14:39

La secció quarta de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) ha dictat una interlocutòria de mesures cautelars per la qual obliga la Generalitat a oferir Religió en segon de Batxillerat.

El TSJCV estima així parcialment la petició de l'Associació Professional de Professors de Religió en Centres Estatals (Apprece), que demanava la suspensió cautelar del decret de la Conselleria d'Educació del passat 27 d'abril pel qual es va establir el currículum de l'ESO i del batxillerat al País Valencià.

L'auto, facilitat pel TSJCV, denega la sol·licitud d'aquesta associació de suspensió cautelar del decret que fa a la reducció d'hores de Religió en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), i en ambdós casos es basa en un pronunciament del Tribunal Suprem del passat mes de març sobre aquesta matèria, a l'espera de resoldre sobre el fons de l'assumpte.

L'auto no és ferm i contra ell es pot interposar recurs de reposició, que de fet ja ha interposat la Conselleria d'Educació, la qual ha recordat que fins ara mai s'havia ofert Religió a segon de Batxillerat, ja que ni el decret ni la normativa anterior ho contemplaven.

Els recurrents assenyalaven que el nou decret de la Generalitat suposa una reducció del 50% en primer i segon de l'ESO de l'assignatura de Religió o la de Valors Ètics, a fixar-la en una hora setmanal, sense que això es compense en tercer i quart de l'ESO.

En primer de Batxillerat, afegien, l'assignatura es converteix en una optativa més, que concorre amb totes les altres optatives (fins a aquest decret, l'alumnat havia de triar entre Religió, Cultura Científica i Anatomia Aplicada), i en segon no s'oferta Religió .

L'associació recurrent demanava la suspensió cautelar del nou decret de la Generalitat per tal que l'assignatura de Religió es puga impartir durant una hora setmanal en els quatre cursos de l'ESO, però el TSJCV denega la mesura cautelar d'acord amb una sentència del Tribunal Suprem dictada el passat 20 de març sobre un assumpte «pràcticament idèntic».

Respecte a l'absència de l'assignatura de Religió en segon curs de Batxillerat, el TSJCV indica que, a falta de les raons que es puguen donar en el procés, acorda la suspensió cautelar sol·licitada i per tant s'ha d'incloure en segon de Batxillerat, «mantenint el sistema anterior».

En un auto aclaridor posterior, a petició de la Conselleria d'Educació, el TSJCV aclareix que la mesura cautelar suposa l'obligació de l'Administració d'oferir Religió en segon curs de Batxillerat.

Fonts de la Conselleria d'Educació han indicat a EFE que, des de l'aprovació de l'actual estructura de Batxillerat amb la LOGSE de 1990 i posteriors normatives no s'ofereix la matèria de Religió a segon de Batxillerat, i ara el decret 2015 de l'anterior Consell , del PP, que no va ser objecte de recurs, no la incloïa, per la qual cosa és impossible complir aquesta mesura.

La Conselleria insisteix que el decret de 2018 no modifica l'oferta de matèries específiques de segon de Batxillerat de l'anterior decret, que tampoc oferia Religió en aquest curs, i explica que l'únic canvi que introdueix sobre aquesta matèria en Batxillerat és augmentar una hora més en primer, passant de 2 a 3 hores.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu