La sobrecàrrega dels tribunals d'oposicions perjudica les persones examinadesLa sobrecàrrega dels tribunals d'oposicions perjudica les persones examinades
Aula, foto d'arxiu.

STEPV ha realitzat un estudi dels resultats de la primera prova d’oposicions i de l’assignació provisional de places per tribunal publicat per Conselleria d’Educació

La sobrecàrrega dels tribunals d'oposicions perjudica les persones examinades

STEPV ha realitzat un estudi dels resultats de la primera prova d’oposicions i de l’assignació provisional de places per tribunal publicat per Conselleria d’Educació

La sobrecàrrega dels tribunals d'oposicions perjudica les persones examinades

Aula, foto d'arxiu.

  • Redacció València

  • | 13 de jul, 2018 - 11:52

El repartiment de places per tribunal té uns efectes totalment negatius en les persones opositores, segons STEPV. El sindicat ha realitzat un estudi dels resultats de la primera prova d’oposicions i de l’assignació provisional de places per tribunal publicat per Conselleria d’Educació.

A l’estudi mostren les conseqüències negatives directes en les persones opositores de l’actual sistema d’oposicions amb proves eliminatòries regulat pel Ministeri d’Educació amb el qual la Conselleria d’Educació ha volgut traure una oferta d’oposicions que qualifiquen de «massiva».

Destaquen que aquest sistema d’oposicions s’ha vist agreujat amb el criteri aplicat per Conselleria d’establir el repartiment de places per tribunal, i per la manca d’aplicació de propostes de millora que STEPV li va traslladar en la mesa de negociació.

El sindicat va exigir en mesa que la ràtio màxima per tribunal fora de 50 persones, en canvi la mitjana s’ha situat en 70 persones, la qual cosa fa que els membres del tribunal no disposen del temps suficient per a poder garantir que cada persona aspirant puga realitzar la totalitat de proves.

Per això denuncien que no totes les persones opositores poden accedir a fer tot el procés selectiu independentment de la capacitat que tenen o de la seua preparació. Aquest fet, segons STEPV, «fa que es vulneren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat propugnats a l’article 8.3 en la mateixa ordre de convocatòria d’oposicions».

Un altre efecte és que els membres del tribunal han de fer jornades «maratonianes» cada dia «per tal de tirar endavant la gran càrrega de feina per tal de poder fer-se càrrec de l’avaluació de totes les persones opositores assignades a cadascun en un termini de temps limitat».

STEPV, dilluns 9 de juliol va sol·licitar una reunió urgent en Conselleria per tal de traslladar-li totes les incidències i queixes rebudes respecte al desenvolupament del procés selectiu.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu