La Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca serà un 42,27% més barataLa Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca serà un 42,27% més barata
El contracte per dur a terme les inspeccions del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Mallorca, que ja ha sortit a licitació (ACN)

Surt a licitació el nou contracte de la ITV a Mallorca amb clàusules socials, mediambientals i de gènere

La Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca serà un 42,27% més barata

Surt a licitació el nou contracte de la ITV a Mallorca amb clàusules socials, mediambientals i de gènere

La Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca serà un 42,27% més barata

El contracte per dur a terme les inspeccions del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Mallorca, que ja ha sortit a licitació (ACN)

  • Redacció Palma

  • | 04 de jul, 2018 - 15:29

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha presentat aquest dimecres el contracte per dur a terme les inspeccions del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Mallorca, que ja ha sortit a licitació i que compta amb clàusules socials, mediambientals i de gènere. Amb el nou conveni es preveu una rebaixa de la tarifa d'un mínim d'un 42,27%.

A partir de l’adjudicació d’aquest contracte, el model de gestió es modifica per donar-li un pes més important al Consell. La institució insular serà l’encarregada de recaptar les tarifes i l’empresa guanyadora només s’encarregarà de les inspeccions, per les quals rebrà un preu unitari.

Una rebaixa de la tarifa d'un mínim d'un 42,27%

Amb el nou contracte es preveu una rebaixa del preu de la tarifa en un mínim d’un 42,27 per cent. Aquest preu sorgeix després de la proposta que es fa a l’auditoria externa que es va dur a terme a l’actual concessionària. La tarifa definitiva es fixarà amb les rebaixes que presentin les distintes empreses que es presentin al concurs i amb una ordenança que haurà d’elaborar el Departament de Territori i Infraestructures.

El pressupost de licitació ascendeix a 18,4 milions d’euros que es reparteixen en 9,9 per al primer any i 8,5 per al segon. Per al primer exercici, es destinen 1,4 milions d’euros per a l’adquisició de maquinària nova per complir amb les especificitats noves del decret que va entrar en vigor al mes de maig. No obstant això, s’atorgava fins a un any per adaptar-s’hi.

El termini del contracte serà de dos any. Però, es podrà prorrogar fins a dos anys més, any a any.

Condicions de la prestació del servei

L’horari s’haurà de mantenir com l’actual. Estarà obert de les 7 a les 18:30 hores de dilluns a divendres. Als mesos de juliol i agost, també se seguirà amb l’horari d’estiu, de 7:30 a 14:30 hores i de dilluns a divendres.

L’empresa que s’adjudiqui el contracte haurà de dur a terme també les inspeccions les segones inspeccions i les agrícoles. Fins ara, era el personal del Consell qui les realitzava. Per tant, s’inclou la contractació de 20 treballadors nous.

També s’inclou una clàusula a través de la qual es fixa que el temps d’espera per a passar la inspecció no podrà ser superior als 7 dies laborals a partir de la sol·licitud de cita prèvia.

Clàusules socials, mediambientals i de gènere
Per una banda, les proposicions econòmiques tendran un pes de 60 punts. D’aquests, 57 tendran en compte la rebaixa proposada a la tarifa, és a dir, al preu que cobraran per cada inspecció, i 3 punts per a la reposició de maquinària.

Per altra banda, 40 punts es decidiran en base a la proposició tècnica que pretén fomentar tot un seguit de clàusules socials.

Si l’empresa es compromet a contractar més treballadors podrà sumar punts a aquest apartat. No obstant això, si es contracten inspectores, subinspectores o enginyeres puntuarà més perquè, a dia d’avui, no hi ha cap dona dins aquestes categories. Aquest apartat comptarà un màxim de 20 punts.

Per altra banda, la contractació de persones amb diversitat funcional podrà sumar 5 punts i si es contracten centre especials d’ocupació per a les tasques de jardineria o neteja, també es podrà ampliar la puntuació tècnica amb 5 més.

Finalment, es tendrà en compte, amb un màxim de 5 punts, la instal·lació de sistemes d’energia solar a les estacions. Com també es podrà afegir 5 punts més si es redueix el temps d’espera dels usuaris a l’estació des de que arriben fins que se’ls lliura la ferratina.

 


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu