El Govern aprova el projecte de Llei vitivinícola de CatalunyaEl Govern aprova el projecte de Llei vitivinícola de Catalunya
Fotografia: ACN

La norma, que «posa al dia» la vigent des del 2002, regula per primer cop les autoritzacions de noves plantacions i millora els controls de qualitat

El Govern aprova el projecte de Llei vitivinícola de Catalunya

La norma, que «posa al dia» la vigent des del 2002, regula per primer cop les autoritzacions de noves plantacions i millora els controls de qualitat

El Govern aprova el projecte de Llei vitivinícola de Catalunya

Fotografia: ACN

  • Redacció Barcelona / ACN

  • | 03 de jul, 2018 - 13:21

El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de Llei vitivinícola de Catalunya que ja està llesta per iniciar la tramitació parlamentària. El nou marc normatiu «posa al dia» la llei vigent des del 2002 per adaptar-la a l'europea amb l'objectiu de seguir aprofundint en les garanties de qualitat dels vins catalans. De la nova llei, el director de l'INCAVI, Salvador Puig, destaca que servirà perquè el sector «tingui clares les regles del joc» i per millorar els mecanismes de control per ser més eficaços en la lluita contra la competència deslleial i el frau, per exemple. A més, l'actualització de la llei millorarà la regulació vitivinícola catalana, que a partir d'ara donarà cobertura amb rang de llei a aspectes com les autoritzacions de plantació o replantació de vinyes que fins ara es regulaven via decrets aplicant la normativa europea o espanyola. «Fins ara atot es regulava des de Europa i ara també quedarà reflectit a la llei catalana», ha afegit Puig.

L'aprovació d'aquesta llei va quedar aturada la passada legislatura en la fase final d'aprovació, després d'haver-se debatut i consensuat, en gran part, amb el sector, en diverses reunions amb les organitzacions representatives i empresarials, a la Taula sectorial de la Vinya i el Vi, i haver tingut el vistiplau del Consell de Treball Econòmic i Social. L'Objectiu del Govern es que la norma quedi finalitzada i aprovada en aquest període legislatiu. 

Salvador Puig, director de l'INCAVI, que seguirà sent l'organisme autònom administratiu del DARP dedicat al sector vitivinícola català, ha assenyalat que la nova normativa actualitza «una bona llei» com és la del 2002 que ha permès que el sector del vi a Catalunya hagi continuat creixent en plena crisi. També puntualitza que «no incorpora noves obligacions ni dificultarà la feina de ningú» perquè el que persegueix és que Catalunya compti amb una llei específica pel sector «on tot quedi ben clar i definit». 

Un dels aspectes en els que més incideix la nova llei és en garantir la qualitat dels vins catalans emparats en les 12 Denominacions d'Origen (DO) catalanes (95% del total). L'objectiu és fer més estrictes els controls i les inspeccions «en benefici del sector» per tal que els consumidors «tinguin clar què compren». Així, a través del Consorci d'Inspecció i Control es continuaran fent les auditories anuals de les DO per garantir que compleixen amb els plecs de condicions i es posarà en marxa el panell de tast oficial de vins de Catalunya, una iniciativa conjunta de l'INCAVI i les DO amb el suport de l'IRTA, on 30 persones escollides d'entre un centenar i formades durant dos anys certificaran si els vins respecten el perfil de les diferents DO. 

Pel que fa a la millora de la regulació vitivinícola catalana, la nova llei preveu regular per primer cop les autoritzacions de noves plantacions, un aspecte que fins ara s'emparava en lleis europees i que ara quedarà clarament definit. A dia d'avui només poden plantar noves vinyes els propietaris de terrenys on antigament n'hi havia hagut i que es van arrencar o els que demanen permís a l'Estat que, en funció d'uns barems, decideix qui pot fer-ho i qui no. 

Malgrat celebrar que es reguli per primer cop, Salvador Puig ha lamentat que Catalunya no tindrà veu en aquest aspecte perquè l'Estat ha optat «per una aplicació molt centralista». Aquí, ha explicat que anualment s'autoritza un increment d'un màxim de l'1% de la superfície de vinyes, al voltant d'unes 50.000 hectàrees, que es regula de forma global a tot el territori espanyol sense tenir en compte les particularitats de les diferents zones productores. «Catalunya, tot i tenir competència gairebé exclusiva en agricultura, en aquest punt hi pot incidir poc», ha lamentat.

Sobre el tràmit parlamentari pel l'aprovació definitiva de la llei, Puig preveu que no sigui gaire complicat tenint en compte que el que fa la nova norma es adaptar la normativa europea. 


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu