Entra en vigor el contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Entra en vigor el contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

En aquest contracte, el Consell es compromet a consignar "la quantitat mínima" de 55 milions anuals

Entra en vigor el contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

En aquest contracte, el Consell es compromet a consignar "la quantitat mínima" de 55 milions anuals

Entra en vigor el contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

  • Redacció València / EFE

  • | 07 de juny, 2018 - 13:09

El contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per al període 2018-2020, en què el Consell es compromet a consignar "la quantitat mínima" de 55 milions anuals, tindrà efectes des d'aquest dijous.

La norma, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableix els objectius generals de la funció de servei públic que té la Corporació i les línies estratègiques per a prestar-lo.

Inclou també les aportacions econòmiques de la Generalitat, detalls de les inversions, els indicadors de gestió, eficiència econòmica i qualitat dels serveis i els mecanismes de correccions de les desviacions.

A més, abasta els continguts de servei públic, la proporció de finançament en produccions i coproduccions d'obres audiovisuals del País Valencià i del doblatge, els criteris d'emissió de la publicitat, els efectes dels incompliments i el control de l'execució del contracte programa.

Respecte al finançament, recull el compromís del Consell a consignar per a cadascun dels exercicis 2018, 2019 i 2020 la quantitat mínima de 55 milions.

El finançament de la CVMC tindrà un caràcter mixt i vindrà d'una compensació per la prestació de servei públic, els ingressos derivats de la comercialització de publicitat i d'altres activitats comercials i mercantils, pels serveis que preste i, en general, per l'exercici de les seues activitats o la cessió o venda de determinats continguts audiovisuals.

La compensació per al compliment de les obligacions de servei públic, que no podran superar el cost net, s'ha de consignar en els pressupostos de la Generalitat d'acord amb aquest programa, i mai suposaran un import inferior al 0,3% ni superior al 0,6%.

En el mitjà radiofònic, s'assumeix el compromís de consolidar el canal de contingut generalista, i iniciar, com a màxim en l'últim exercici d'aquest contracte programa, un segon canal dedicat bàsicament a la promoció de la música i de la cultura de producció valenciana.

S'oferirà una programació de 24 hores diàries, es tendirà a establir, almenys, un 60% de programació pròpia, i l'oferta musical cantada ha de contenir, com a mínim, un 50% de cançons interpretades en valencià.

Per a l'oferta televisiva, el compromís és consolidar el canal generalista destinat a la informació, formació i entreteniment, i dedicarà almenys nou hores al públic infantil i juvenil, fins que no es puga crear un canal específic per a aquest col·lectiu.

El contracte estableix que un mínim del 35% del temps d'emissió anual es dedicarà a la difusió d'obres audiovisuals i cinematogràfiques de productores valencianes independents i de producció original en valencià.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu