El 78% dels valencians es declara no fumador o exfumadorEl 78% dels valencians es declara no fumador o exfumador
FOTO: Bruno Caimi

S'estima que, al País Valencià, el tabaquisme produeix al voltant de 6.500 morts anuals

El 78% dels valencians es declara no fumador o exfumador

S'estima que, al País Valencià, el tabaquisme produeix al voltant de 6.500 morts anuals

El 78% dels valencians es declara no fumador o exfumador

FOTO: Bruno Caimi

  • Redacció València / EFE

  • | 30 de maig, 2018 - 14:23

La xifra de valencians que es declara no fumador o exfumador ha crescut 14 punts percentuals en els darrers quinze anys, del 64% que ho feia el 2001 a un 78% l'any 2016, segons dades de l'Enquesta de Salut del País Valencià d'aquest últim any.

L'enquesta també revela que un 19,9% dels adults majors de 16 anys es declara fumador habitual i un 2,6% fumador esporàdic; i el 17,5% es declara exfumador juntament amb un 60,5% que diu ser no fumador. També subratlla que, en el 21,9% dels habitatges valencians, almenys una persona fuma habitualment.

Així ho ha destacat la consellera de Sanitat, Carmen Montón, amb motiu de la celebració demà del Dia Mundial Sense Tabac, amb la finalitat de posar en relleu els riscos per a la salut associats amb el tabaquisme i advocar per polítiques eficaces per a reduir el seu consum .

Aquest augment de 14 punts percentuals en els últims quinze anys es constata en la prevalença de persones que no fumen. En concret els no fumadors han passat del 52,2% el 2001 al 60,5% el 2016 i els exfumadors de l'11,8% el 2001 al 17,5% el 2016. A més, hi ha un descens de més de 12 punts percentuals en la prevalença de fumadors habituals (32% el 2001 que baixa a 19,9% el 2016), i el fumador ocasional descendeix de 4% el 2001 a un 2,6% en l'any 2016.

Per sexes, el descens és més gran en homes: la prevalença de fumadors diaris ha disminuït 19,7 punts percentuals (40,5 el 2001 a 20,8 el 2016), enfront de les dones, on la prevalença ha experimentat un menor descens (23 , 8 el 2001 a 18,8 el 2016).

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha triat el lema 'Tabac i cardiopaties' pel Dia Mundial Sense Tabac 2018, busca cridar l'atenció sobre la relació entre el tabac i les cardiopaties, així com altres malalties cardiovascualres, entre elles , la cardiopatia coronària i l'accident cerebrovascular.

S'estima que, al País Valencià, el tabaquisme produeix al voltant de 6.500 morts anuals, principalment com a conseqüència de càncer de tràquea, bronquis i pulmó en homes, i de cardiopaties en dones.

Les Unitats de Conductes Addictives (UCA) i Unitats d'Alcohologia (UA) constitueixen els recursos especialitzats per al tractament de l'addicció a qualsevol substància en general i específicament per a l'abordatge de trastorns addictius derivats del tabac. Durant el 2017, la demanda per a tractament a les diferents unitats ascendeix a 1.738 persones.

Pel que fa a l'edat, sobre el total de pacients atesos, el grup majoritari el constitueixen els adults entre 35 i 64 anys (78%) seguit dels majors de 65 anys (12%), joves (9%) i menors (1% ).

Així mateix, el perfil sociodemogràfic majoritari és dona, adulta, amb una mitjana d'edat de 50 anys, amb estudis mitjans i casada; un perfil feminitzat que es repeteix des de 2015, segons les fonts.

Les accions encaminades a controlar el tabaquisme al País Valencià estan definides en el Programa de Disminució del Consum de Tabac, en què es desenvolupen accions educatives, informatives i normatives.

Durant el curs escolar 2017-18 s'han realitzat 947 sessions a 303 centres docents de 119 municipis diferents del territori valencià i en elles ha participat un total de 28.059 alumnes, segons les dades oficials.

Les accions informatives estan dirigides a augmentar els coneixements veraços sobre els efectes del tabac i les seues influències sobre la salut tot afavorint la comprensió de la naturalesa i la magnitud del tabaquisme. El marc fonamental que permet a l'Administració sanitària la protecció de la salut de la població són les accions normatives, tant a escala individual com col·lectiva, i que estan dirigides de manera general a preservar el no fumador del fum del tabac i a protegir els fumadors dels components nocius del tabac.

Un cos d'aproximadament 300 inspectors sanitaris, que controla prop de 35.000 locals d'hostaleria i restauració, ha generat expedients d'ofici. Des de l'entrada en vigor de la Llei 42/2010, entre gener de 2011 i desembre de 2016, es van rebre un total de 3.209 reclamacions o denúncies, un 78,6% realitzades per agents de l'autoritat i un 21,4%, per particulars o associacions.

Es va incoar expedient per incompliment de la llei en un 71,1% del total de reclamacions i denúncies, i es van resoldre el 61,5% dels expedients. Dels resolts, un 70,2% va donar lloc a sanció econòmica en un rang entre els 30 i 10.000 euros.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu