El TSJCV torna a col·legis concertats les aules suprimides pel ConsellEl TSJCV torna a col·legis concertats les aules suprimides pel Consell
Tribunal Superior de Justícia valencià. FOTO: Pere López

El Tribunal Superior de Justícia valencià assegura que encara queden recursos pendents d'altres col·legis

El TSJCV torna a col·legis concertats les aules suprimides pel Consell

El Tribunal Superior de Justícia valencià assegura que encara queden recursos pendents d'altres col·legis

El TSJCV torna a col·legis concertats les aules suprimides pel Consell

Tribunal Superior de Justícia valencià. FOTO: Pere López

  • Redacció València / EFE

  • | 25 de maig, 2018 - 15:50

El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) ha estimat parcialment tretze recursos interposats contra el decret del Consell que regula l'ensenyament concertat i contra el reglament que fixa els criteris per al seu accés o renovació, per la qual cosa anul·la parcialment aquesta norma i obliga a la Conselleria d'Educació a mantenir les aules concertades que no va renovar.

Els magistrats de la secció quarta de la Sala del Contenciós Administratiu avalen la legalitat de part de la norma recorreguda i reconeixen que la Generalitat "no està obligada a concertar" però li impedeix de suprimir aules per decret mentre els concerts estiguen en vigor.

La Sala afirma que si l'Administració autonòmica "opta pels concerts, no està obligada a la gratuïtat total" però precisa que, en el cas de l'ensenyament no obligatori, "si opta pels concerts, s'ha de sotmetre a la normativa bàsica de l'Estat" que impedeix extingir per decret concerts que segueixen vigents i obliga a renovar-los si els centres educatius compleixen els requisits exigits per la norma.

Les resolucions estableixen, així mateix, que l'administració autonòmica "no només no pot extingir-los unilateralment, sinó que ha renovar-los sempre que (el col·legi) seguisca el compliment dels requisits que marca el precepte".

L'Estat, argüeixen els magistrats, "ha deixat en mans de les comunitats autònomes l'opció de formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris. Vol dir que s'ha exposat, que correspon a cada comunitat autònoma la decisió de formalitzar o no concerts en aquests nivells d'ensenyament" .

Però, "una vegada que ha decidit formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris, queda vinculada al règim bàsic de l'Estat per als concerts", apunta i afegeix que la Generalitat "no pot escudar-se en que no està obligada a concertar".

D'aquesta manera, el TSJCV dóna la raó, en algunes de les seues pretensions, als recurrents que van impugnar la disposició general del decret.

La Sala avala la legalitat de part de la norma recorreguda i empara la Conselleria d'Educació en la seua decisió de suprimir els concerts de Formació Professional Bàsica per falta d'alumnat matriculat.

Els magistrats consideren que tals articles no vulneren els drets de les famílies en segones o posteriors opcions, ni discriminen els alumnes que opten per l'ensenyament concertat respecte de la pública. Tampoc consideren contrari a dret l'article que limita, via pressupostos generals de la Generalitat Valenciana, les unitats que han de concertar cada curs.

Basant-se en aquestes cinc sentències, el TSJ ha resolt els casos particulars de vuit centres educatius que havien recorregut la no renovació o reducció del nombre d'aules que tenien concertades. D'aquesta manera, els reconeix el dret a conservar les aules concertades que la Generalitat no els va renovar.

En concret, s'ha pronunciat sobre els recursos del col·legi Pureza de María d'Ontinyent, Guadalaviar, Sagrat Cor de Jesús (Esclaves), Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle), Institut i col·legi Calsalnci, El Pilar, La nostra Senyora del Loreto i Sagrada Família.

A més, ha resolt els de la Companyia de Maria Marianistes, la Congregació de Religioses de la Puresa de Maria Santíssima, la Fundació Educativa Sant Diumenge, la Federació Espanyola d'Ensenyament de Centres Catòlics i la Federació Educació i Gestió de la Comunitat Valenciana i de la Federació Catòlica d'Associacions de pares d'alumnes de València (FCAPA).

"Per poder reduir una unitat, l'Administració ha d'oferir una motivació sòlida, suficient i degudament justificada", sentencia. El TSJCV ha indicat que encara queden recursos pendents d'altres col·legis i que si la Generalitat recorre aquestes sentències, els afectats podrien sol·licitar la seua execució provisional.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu