El Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Junqueras i SànchezEl Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Junqueras i Sànchez
Familiars i amics mostren fotografies. (ACN)

El tribunal també denega al número dos de JxCat un permís que havia demanat per defensar al Parlament la seva investidura

El Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Junqueras i Sànchez

El tribunal també denega al número dos de JxCat un permís que havia demanat per defensar al Parlament la seva investidura

El Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Junqueras i Sànchez

Familiars i amics mostren fotografies. (ACN)

  • Redacció Barcelona / ACN

  • | 22 de maig, 2018 - 16:06

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat rebutjar la suspensió de la presó provisional del president d'ERC, Oriol Junqueras, i el número dos de JxCat, Jordi Sànchez. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha desestimat els recursos d'empara presentats per les defenses de tots dos. En el cas de Sànchez, a més, l'alt tribunal també ha desestimat la petició que va fer per obtenir un permís penitenciari que li permetés assistir a un ple del Parlament per defensar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat o fer-ho a través de videoconferència.

En el recurs de Sànchez, el TC argumenta que «segons la jurisprudència constitucional, tot i que l'afecció del dret a la llibertat personal que produeix la seva execució causi perjudicis irreparables, la seva suspensió equivaldria a un atorgament anticipat de l'empara».

El segon recurs d'empara relatiu a la concessió d'un permís extraordinari penitenciari per a acudir personalment al Parlament de Catalunya, en la seva condició de diputat i candidat a la presidència del Govern de la Generalitat, el recurrent sol·licitava que s'autoritzés la possibilitat de defensar la seva candidatura de forma no presencial, a través d'una videoconferència des del centre penitenciari o des d'una seu judicial.

El recurrent argumentava que acordar aquesta mesura suposaria actuar de conformitat amb les mesures cautelars adoptades pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides en la seva resolució de 23 de març de 2018, segons la qual el Comitè havia sol·licitat al Regne d'Espanya que adoptés totes les mesures que fossin necessàries per a assegurar que el recurrent pogués exercir els seus drets polítics.

La interlocutòria, de la qual ha estat ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido, assenyala que en els termes en què ha estat plantejada, l'al·legació no té cap fonament, ja que «n'hi ha prou en veure el caràcter genèric del seu contingut per rebutjar la relació que estableix el demandant entre aquesta comunicació i l'atorgament de la mesura cautelar sol·licitada».

La interlocutòria explica que el dret recollit en l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics admet restriccions, sempre que no siguin indegudes. I que la situació de presó provisional imposa «indefectiblement» limitacions als drets polítics que deriven de la situació cautelar de privació de llibertat.

En aquest sentit, la resolució assenyala que «com que l'objecte d'aquest procés d'empara és tant l'adequació a la llei de tal limitació judicialment acordada, com el compliment d'un fi legítim i l'examen de la seva proporcionalitat, la seva resolució anticipada no es pot pretendre en aquest incident cautelar, havent de ser abordada en resoldre sobre el fons de la seva queixa».

El ple també ha decidit per unanimitat rebutjar el recurs d'empara de Junqueras. La interlocutòria, que accepta els arguments del ministeri fiscal, assenyala que «accedir a la petició equivaldria -amb independència de l'abast i efectes d'una eventual sentència estimatòria en aquest recurs-, a l'atorgament anticipat de l'empara sol·licitada».

Després de les al·legacions presentades pel recurrent respecte al seu dret de defensa, que es veuria minvat per la situació de presó provisional, la interlocutòria explica que «la càrrega alegatòria que correspon a la part recurrent apareix incomplerta quant es limita a posar de manifest mers inconvenients i no un perjudici real per a l'exercici d'aquest dret fonamental».

Pel que fa de la pretensió subsidiària relativa a l'acostament del recurrent al seu domicili familiar, els magistrats argumenten que «aquesta sol·licitud d'acostament del recurrent al seu domicili familiar suposa una pretensió nova, sense jutjar i que no té a veure amb l'objecte principal del recurs d'empara, que és única i exclusivament valorar l' ajust constitucional de les mesures cautelars de presó provisional que mantenen les resolucions judicials impugnades».

D'aquesta manera, el TC resol sobre la providència que va admetre a tràmit el recurs d'empara de Junqueras en el passat ple, celebrat el dia 8 de maig, en apreciar que concorria una especial transcendència constitucional en plantejar un problema que afecta a una faceta d'un dret constitucional sobre el qual no hi ha doctrina en aquest tribunal.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu